алодијални имоти


алодијални имоти
имоти што настанале од ленските, феудалните имоти, но со таа разлика што сопственикот можел слободно да располага со нив, да ги задолжува, да ги продава или да му ги остави на некого како наследство

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.