Бекерелови зраци
(по името на францускиот пронаоѓач Анри Бекерел) заеднички назив за зраците што избиваат од радиоактивните елементи (алфа-зраци, бета-зраци, гама-зраци)

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”