Безиерова крива
(анг Bezier curve) комп крива што се користи при дефинирањето на векторски фонтови и во програмите за КАД (CAD)

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”