актински зраци


актински зраци
зраци со хемиско дејство (ултравиолетовите зраци се актински зраци)

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ултравиолетови зраци — опт. невидливи зраци на крајниот виолетов дел од сончевиот спектар што дејствуваат хемиски (актински зраци) и кај некои супстанции предизвикуваат флуоресценција …   Macedonian dictionary

  • актинотерапија — (грч aktis, therapeia лекување) мед лекување со актински зраци …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.