активира


активира
(лат activare) 1. стави/става во дејство, 2. воведе/воведува во активна служба, 3. забрза/забрзува

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • вирус — (лат. virus) 1. мед. слуз, отров вирусите се нуклеопротеински честици што живеат како наметници на живите клетки и предизвикуваат многу болести претставуваат премин од неживата кон живата материја 2. комп. програма што се лепи на други програми… …   Macedonian dictionary

  • галванофарадизација — (Галвани, Фарадеј) мед. истовремено активирање на некој мускул со галванска и со Фарадеева, односно индукциска струја …   Macedonian dictionary

  • макро — 1. (фр. maquereau) подведувач, сводник пропаднат човек што живее на сметка на жени со лесен морал сопственик на јавна куќа. 2. (анг. macro) комп. команда дефинирана и именувана од корисникот што содржи множество команди запишани како засебен фајл …   Macedonian dictionary

  • мобилизира — (фр. mobiliser) 1. вој. врши мобилизација, повика/повикува, вклучи/ вклучува во воена служба 2. активира за извршување на некоја задача …   Macedonian dictionary

  • ракета — (гер. Rakete) заеднички назив за безброј различни, едноставни и сложени, цевчести справи со запално погонско полнење што ги движи низ воздухот по активирањето се употребуваат за сигнализација, за пиротехнички ефекти, за воени цели, за лансирање… …   Macedonian dictionary

  • репагинација — (анг. repagination) комп. кај програмите за обработка на текст и персонално издателство: автоматизирана операција за прераспределување и повторно нумерирање на страниците што се активира по внесување на нови податоци, бришење или задавање на нови …   Macedonian dictionary

  • тројански коњ — 1. бидејќи за 10 години опсада Грците не успеале да ја освојат Троја, направиле еден голем дрвен коњ во него имало доста место за цела група војници ноќе го оставиле коњот и го напуштиле местото на борбата Тројанците го вовлекле коњот во градот и …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.