централизација


централизација
(лат. centralis) 1. концентрација на главните државни функции во централните органи на власта и во државните установи
2. концентрација на раководењето и управувањето во еден центар за одредена населба или подрачје
спрот, децентрализација.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • централизаци — з.б.п …   Орфографический словарь осетинского языка

  • децентрализација — (фр. decentralisation) 1. систем на управување кај кој еден дел од функциите на централните органи се пренесува на месните органи проширување на правата на пониските управни органи 2. уништување, укинување или слабеење на централизацијата …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.