централизам


централизам
(лат. centralis) систем на управување во кој пониските органи на власта и се потчинети на централната власт, како и сите поважни установи и организации што работат според директивите на централната власт.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Sekula Drljević — Sekula, historically more notable as Sekule Drljević (Montenegrin Cyrillic: Секулa or Секуле Дрљевић), (1884 – 1945) was a Montenegrin politician, lawyer, and author. Originally a proponent of Serb unification, he ranged across founder of the pro …   Wikipedia

  • сталинизам — 1. теорија, ставови и практика на Ј. В. Сталин (1879 1953) кој од марксизмот и ленинизмот создал упростена догма, а со својот бирократизам и со кршењето на законитоста, власта на советите ја претворил во лична власт 2. збир на општествените… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.