Ајша
(тур Ауѕа жива) жената-љубимица на Мухамед

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ақшағи — көрпе. ауыс. поэт. Ақ қар. Қарлы адырлар ұлы өмір шуылынан бейхабар. Айқара жамылған а қ ш а ғ и к ө р п е с і н бұйығы бүркенеді (О.Бөкеев, Мұзтау, 214) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • ақшаңдақтану — ақшаңдақтан етістігінің қимыл атауы …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • ақшаңдану — ақшаңдан етістігінің қимыл атауы …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • ақшаңдату — ақшаңдат етістігінің қимыл атауы …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • ақша құю — (Сем.: Абай, Шұб.) ақша төлеу, ақша аудару. Машина үшін шотыңызға а қ ш а қ ұ я м ы з (Сем., Шұб.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • ақшағылтақ — сын. жерг. Ақшағырмақ. Бұл көзін ашып алды. А қ ш а ғ ы л т а қ ай сәулесі түскен бөлме іші бозамық екен (Ә. Нұрпейісов, Соңғы., 213). Қанша қараса да көзі ауып бара жатқан а қ ш а ғ ы л т а қ ай сәулесіне ұсталып қала береді (Бұл да, 215) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • ақшақұмарлық — зат. Ақшаға көзі тоймайтындық, ақшажандылық. Қызғаныштық, сараңдық, а қ ш а қ ұ м а р л ы қ, атаққұмарлық секілді кесапат қасиеттердіғ түп тамырында «өзім, өзім ғана» жатқаны ешкімге де құпия емес (Т. Әбдікұлы, Парасат., 41) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • ақшаңдақ — зат. Ақ шаң, аппақ шаң …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • ақшаңдақтан — ет. Ақ шаң басқандай болу. Құрбанның кезерген еріндері кебек жалағандай а қ ш а ң д а қ т а н ы п кетіпті (Р. Райымқұлов, Түйелі адам, 31) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • ақша тауып жүру — (Көкш., Қ ту) жалға жүріп ақша табу. Бейсен қалада а қ ш а т ау ы п ж ү р, ол жалданып, шілік шауып жүр (Көкш., Қ ту) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”