хетероза


хетероза
(грч. heterosis измена, промена) појава на побуен раст, на посилен и побрз развиток кај растенијата и животните кај кои е извршено вкрстување
во наредните генерации стануваат поотпорни и даваат поголем приход.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.