хетероген


хетероген
(грч. heterogenes од друго стебло, од друг род) различен, разновиден, нееднаков, составен од разнородни елементи, неизедначен, туѓ, што нема во своите делови исти својства
спрот, хомоген
хетерогена мрежа (анг. heterogeneous network) комп. локална мрежа во која се вклучени компјутери од различни производители.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.