Ахемениди
персиска династија од 8 до 4 век пр н е што ја уништил Александар Македонски поразувајќи го кралот Дариј III

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”