форсира


форсира
(фр. forcer) 1. забрза/забрзува, присили/присилува, принуди/принудува (да се изврши побрзо некоја работа)
2. запне/запина во работењето
3. вој. минува преку река со борба, пробие/пробива непријателски обрач.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • елитизам — (фр. elite) поддржување и форсирање на елитните кругови, т. е. на високообразованите луѓе пред помалку образованите (во културата, науката, политиката и др.) …   Macedonian dictionary

  • фаворизира — (фр. favoriser) форсира некого во нешто, дава предност, некому, помага, штити, поткрепува, поддржува некого, помага некому да си ги оствари желбите …   Macedonian dictionary

  • фаворитизам — (лат. favoritismus) 1. издигање, заштитување, протежирање, форсирање на фаворитите, на љубимците на влијателните личности за нивно доведување на високи положби во општеството 2. систем на власт што се засновува врз влијанието на миленици, љубимци …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.