формира


формира
(лат. formare) 1. даде/дава облик, обликува
2. создаде/создава нешто, склопи/склопува, состави/составува.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • делегатски систем — формирање на општествено политички заедници на тој начин што другите органи (по правило пониски) праќаат во нив определен број свои претставници …   Macedonian dictionary

  • принтер — (анг. printer) комп. периферен излезен уред што го пишува на хартија излезниот сигнал од компјутерот печатар зададен принтер (анг. default printer) кај микрософт виндоус: принтерот што програмата го избира автоматски инкџет принтер (анг. ink jet… …   Macedonian dictionary

  • National Liberation War of Macedonia — For other uses of terms redirecting here, see Macedonian struggle. National Liberation War of Macedonia Part of the Yugoslav Front of World War II …   Wikipedia

  • Внешняя политика Болгарии — Политика  Портал:Политика Болгария Эта статья  часть серии: Политическая система Бо …   Википедия

  • 4-я македонская ударная бригада — Годы существования 24 июля 1944 1945[1] Страна …   Википедия

  • Белые волки (военное подразделение) — Белые волки Нарукавный знак подразделения Годы существования …   Википедия

  • апотема — (грч аро, tithemi) геом 1. линија повлечена од центарот на многуаголник паралелно со една негова страна, 2. хем нерастворлив талог што се формира во растителните екстракти изложени на воздух …   Macedonian dictionary

  • афикс — (лат affixum) грам еден или повеќе гласови што при градењето на зборови им се додаваат на коренот или на основата на зборот заради формирање на нов збор или на нов облик (заедничко име за префикс, инфикс и суфикс) …   Macedonian dictionary

  • безоар — (фр bezoard) топка од влакна и од разни растителни остатоци што се формира во стомакот на некои преживари, а понекогаш и на човекот (психопатите голтаат разни несварливи материи), некогаш безоарот бил сметан (особено на Истокот) за моќен… …   Macedonian dictionary

  • вертикала — (лат. verticalis) 1. мат. исправена, права линија што формира прав агол со хоризонтална површина 2. правецот на силата на Земјината тежа 3. вертикална положба …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.