формација


формација
(лат. formatio) 1. создавање на нешто
2. вој. состав, распоред на војска
степен во развитокот на општеството
геол. слоеви, пластови од еден геолошки период.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • формаци — з.б.п …   Орфографический словарь осетинского языка

  • формационный — формаци онный …   Русский орфографический словарь

  • ескадрила — (фр. escadrille) вој. 1. мала формација воена авијација за извршување на помали тактички задачи 2. помала формација на воени бродови …   Macedonian dictionary

  • оолитски — (грч. oon, lithos камен) составен од ситни зрнца слични на икра оолитска формација в. јурска формација …   Macedonian dictionary

  • Хорватское домобранство — У этого термина существуют и другие значения, см. Домобранство. Хорватское домобранство …   Википедия

  • Пангеа — (грч. pan, де земја) 1. назив за претпоставеното единствено копно во времето на палеозоикот кое подоцна се распаднало на денешните облици на Земјата 2. идеја за обединување на целиот свет во една единствена политичка формација …   Macedonian dictionary

  • баталјон — (фр bataillon) воу одред војска што по формацијата претставува третина или четвртина од пешадиски полк обично со 800 1 000 војници поделени на 4 чети …   Macedonian dictionary

  • вик — (анг. vic) формација на авиони во лет во вид на латинската буква V …   Macedonian dictionary

  • еоцен — (грч. aios зора, kainos нов) геол. втората терцијарна формација, меѓу палеоценот и олигоценот се појавиле слоновите, китовите, гледачите, месојадците и многу видови птици …   Macedonian dictionary

  • ешелон — (фр. echelon) 1. вој, а) дел од воена формација вториот ешелон се поставува зад првиот или скалесто на неговите бокови итн. б) на марш дел од колона што следува на некое растојание од друг в) секој војнички транспорт со железница секој војнички… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.