формалистичка логика


формалистичка логика
метафизичка наука што ги разгледува надворешните облици на мислењето независно од нивната содржина и надвор од развојот
2. разумност, правилност, внатрешна законитост
внатрешна мисловна условеност, смисла
3. сфаќање, расудување
здрав разум.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.