формализам


формализам
(лат. forma) 1. идеалистички правец во уметноста и во некои науки што и дава претерано значење на формата, а не на содржината, на суштината
2. фиг. ситничаво придржување кон установените форми во некоја работа.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • бирократизам — (фр bureau, грч krateo владее) 1. систем и метод на управување во кој државната власт се потпира на бирократизираниот чиновнички апарат, 2. власт, владеење на крут административен апарат, 3. крут формализам во работата, крута примена на прописите …   Macedonian dictionary

  • декадентизам — (фр. decadence) книжевноуметнички правец кон крајот на 19. и на почетокот на 20. век што му претходел на симболизмот, а се одликувал со претеран индивидуализам и формализам …   Macedonian dictionary

  • лингвизам — (лат. lingua) празен лингвистички формализам …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.