формалдехид


формалдехид
(лат. forma, alkohol dehydrogenatus) хем. органско соединение, безбоен гас со силен, непријатен мирис
се користи во техниката и во медицината како дезинфекциско средство.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • аминопласти — мн пластични маси што се добиваат со дејство на аминосоединенија врз формалдехид …   Macedonian dictionary

  • аминосмоли — мн назив за синтетични термопластични смоли што се добиваат со поликондензација на формалдехид со карбамид или меламин …   Macedonian dictionary

  • галалит — (грч. gala, lithos камен) хем. тврда пластична маса се произведува од казеин и формалдехид се употребува во електротехниката и за производство на предмети за широка потрошувачка …   Macedonian dictionary

  • ланоформ — (лат. lana, forma) фарм. маст за рани што се прави од ланолин и формалдехид …   Macedonian dictionary

  • лизоформ — (грч. lysis, лат. forma облик) хем. средство за дезинфекција составено од формалдехид и сапун …   Macedonian dictionary

  • формалин — (лат. forma) хем. силно антисептично средство, 40% раствор на формалдехид служи за конзервирање на анатомски, ботанички и зоолошки препарати и за дезинфекција …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.