фордизам


фордизам
систем на организација на работата и управување со претпријатијата, што го вовел американскиот индустријалец Хенри Форд (1863-1947), основач и сопственик на големите фабрики за автомобили
суштествените карактеристики на овој систем се: поделбата на работата и автоматизираниот технолошки процес.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.