фикција


фикција
(лат. fictio) 1. нешто измислено
2. замисла, привид, лажна претпоставка.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • фикционализм — фикци/он/ал/изм/ …   Морфемно-орфографический словарь

  • идеализам — (грч. idea) 1. еден од двата основни правци во филозофијата кој, наспроти материјализмот, смета дека идејата, свеста, духот е примарното нешто, а природата, постоењето, материјата е нешто секундарно објективен идеализам или конкретен идеализам… …   Macedonian dictionary

  • илузија — (лат. illusio) 1. псих. измама на сетилата предизвикана од деформирано примање на впечатоци од реалноста 2. фиг. неоснована надеж, неостварлива фантазија самоизмама, привид, привидност, залажување, измама, вообразба, заблуда, мечта, фикција,… …   Macedonian dictionary

  • фикционализам — (лат. fictio) филозофски правец што ги сведува на фикција основните категории (каузалноста, единството, супстанцијата), односно севкупноста на теоретската и практичната свест …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.