фиксира


фиксира
(лат. fixus) 1. точно утврди/утврдува определен рок, цена на некоја стока и сл.
2. гледа упорно, не ги трга очите од некого или од нешто
3. фот. зацврсти/ зацврстува фотографија по развивањето
4. се фиксира си инјектира дрога, се дрогира преку инјекција.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • фиксирање — (лат. fixus) 1. утврдување, одредување на нешто постојано (на пр., плата) 2. фот. обработување на негатив од фотографска плоча заради спречување на натамошното дејство на светлината 3. упорно гледање во некого или во нешто 4. фиг. болна… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.