фиксин


фиксин
(лат. fixus прилепен, залепен) невидлив прашок што се употребува во криминалистиката за посипување на предметите за да останат на нив колку што е можно повидливи отпечатоци од прстите.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.