фиксација


фиксација
(лат. fixus) 1. зацврстување
застој, непроменливост, постојаност, трајност, дефинитивност
2. хем. редукција на цврст облик, конзервација
3. фот. зацврстување на фотографијата или на филмот по развивањето за да се спречи натамошното дејство на светлината
4. фиг. болна преокупација, упорна мисла (што го прогонува некого).

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • фиксационный — фиксаци онный …   Русский орфографический словарь


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.