фикација


фикација
(од латинскиот глагол facio, facere, feci, factum прави) како втор дел од сложенки значи: работа, дејство, создавање, настанување.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • топлификација — (комбинација од нашата придавка топол и фикација, в.) ознака за воведување на уреди за греење на поголеми простории или на цели населби со спроведување на топлина преку цевки од еден центар …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.