физичар


физичар
(грч. physis) научник што се занимава со проблемите на физиката, стручњак за физика.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Вентуриева цевка — (по италијанскиот физичар Џ. Б. Вентури, 1746 1822) физ. инструмент за мерење на брзината или протокот на гасови и течности …   Macedonian dictionary

  • Доплерова ултрасонографија — (по австрискиот физичар Х. Доплер, 1803 1853) мед. техника со чија помош се регистрира одбиениот ултразвук и се мери протокот на крв низ вените и артериите …   Macedonian dictionary

  • Махов број — односот на брзината на движењето на едно тело спрема брзината на звукот во дадена средина (по австрискиот физичар Ернст Max, 1838 1916) …   Macedonian dictionary

  • Нобелова награда — награда што ја основал пронаоѓачот на динамитот, шведскиот физичар Алфред Нобел (1833 1896) за најголеми достигања во областа на физиката, хемијата, медицината, економијата, книжевноста и мирот …   Macedonian dictionary

  • Ом — (по името на германскиот физичар Г. С. Ом, 1787 1854) физ. единица за мерење на електричниот отпор се бележи со знакот q …   Macedonian dictionary

  • Папеново тенџере — (по пронаоѓачот, францускиот физичар и лекар Д. Пален, 16471714) сад со херметички капак во кој водата може да се загрее над 100° Ц и значително да се забрза варењето експрес тенџере …   Macedonian dictionary

  • Реомиров термометар — (по пронаоѓачот, францускиот физичар и зоолог Р. А. Реомир) термометар што е поделен на 80° меѓу точката на замрзнувањето и точката на вриењето на водата …   Macedonian dictionary

  • Фаренхајтов термометар — топломер што е поделен на 180 степени меѓу точката на замрзнувањето и точката на вриењето на водата (наречен по пронаоѓачот Фаренхајт, германски физичар, 1686 1736) …   Macedonian dictionary

  • Хевисајдов слој — (по англискиот физичар А. В. Хевисајд, 1850 1925) слој јонизирани честици од 80 до 120 км над Земјата што дејствува како рефлектор (одбивач) на безжичните бранови и ги принудува да се движат според конфигурацијата на Земјата …   Macedonian dictionary

  • Целзиус — 1. шведски физичар и астроном (1701 1744) што го пронашол топломерот поделен на 100 степени над и под нулата 2. целзиус назив за степен од топломерот што го пронашол физичарот Целзиус, скр. Ц (с) …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.