тропски


тропски
(лат. tropicus) 1. геогр, жежок, што се однесува на тропските предели
што е својствен на тропските предели
2. што се однесува на троп, односно на тропа, т. е. на зборовите што имаат преносно, сликовито значење.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Лахеза — (грч. Lahesis) 1. мит·, во старогрчката митологија: една од наречниците, односно мојрите (онаа што ја држи фурката и ја започнува нишката на животот другите две се Клото и Атропа) 2. лахеза (лахезис) зоол. една од најотровните змии на светот,… …   Macedonian dictionary

  • гумигут — (лат. gummi, мал. getah) зеленикавожолта или црвеникавожолта смола што се добива од некои видови тропски дрвја се употребува во медицината и во сликарството …   Macedonian dictionary

  • гутаперка — (мал. guttah, percha) 1. вид смола што се добива од млечниот сок на некои малајски растенија се употребува за изработка на изолационен материјал и специјални преврски во медицината 2. бот. род тропски дрвја од чиј сок се добива таа смола …   Macedonian dictionary

  • елеми — (арап.) жолта смола од разни тропски дрвја се употребува за производство на лакови, фирнајс, мевлеми и др …   Macedonian dictionary

  • калонг — зоол. тропски цицач (лат. Pteropus edulis), ноќно животно што се храни со сокови од плодови, а дење спие обесено на гранките на дрвјата, вид лилјак …   Macedonian dictionary

  • колонијална стока — производи што порано се увезувале само од колонијалните тропски земји (на пр., чај, кафе, ориз, какао, мируди и др.) …   Macedonian dictionary

  • миро — (грч. myron) 1. миризлива смола од некои тропски дрвја 2. во православната црква: осветено миризливо масло се употребува за светата тајна на миропомазанието …   Macedonian dictionary

  • папагал — (лат. papagallus) 1. зоол. припадник на многубројна фамилија, претежно убави, шарени тропски птици се одликува со тоа што може да научи да изговара некои зборови 2. вид клешти што личат на папагалски клун 3. фиг. човек што повторува туѓи зборови …   Macedonian dictionary

  • поларен — (лат. polaris) 1. што се однесува на половите или потекнува од половите поларен фронт површина што го дели студениот поларен воздух од топлиот тропски воздух Поларна Ѕвезда астр. последната ѕвезда во опашката на соѕвездието Мала Кола, Северна… …   Macedonian dictionary

  • селваси — (шп. selva шума) мн. геогр, влажни тропски шуми во Јужна Америка, во областа на реката Амазон …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.