транзгресија


транзгресија
(лат. transgression) 1. прав. престап, пречекорување (на закон, наредба и сл.)
2. геол. навлегување на морето во копното и потопување на копнената површина поради спуштање на Земјината кора
спрот, регресија
3. навлегување на една морска струја во друга морска струја
4. таложење на еден слој над постар слој (на пр., покривање на постари камења со наслаги од жив песок).

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • девон — (по англиската покраина Девон или Девоншир) геол. период во развитокот на Земјината кора меѓу силурскиот и карбонскиот период се одликува со многу долга транзгресија, многу силна вулканска активност и со поразновиден и пообилен органски свет… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.