адхезија


адхезија
(лат adhesio) 1. физ сила што ги привлекува една кон друга честиците на две тела, 2. мед сраснување што настанува околу органите и меѓу нив по воспаление или повреда, 3. прав приклучување, дополнително пристапување на некоја држава кон некој договор,4. прав изрекување на казна кон пресудата за имотно побарување што настанало со извршувањето на кривичното дело (надоместок на штета, враќање на одземени работи и сл), пр адхезивен

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.