супкултура


супкултура
(лат. sub под, cultura) поткултура (под овој поим обично се подразбира нивото на однесувањето, образованието и сфаќањата на одделни слоеви од градското население што е пониско од прифатеното културно ниво).

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.