суперкомпјутер


суперкомпјутер
(анг. supercomputer) комп. компјутерски систем во кој се интегрирани најновите достигања во компјутерската технологија
наменет е за брза обработка на огромен број податоци во големи организации, државни институции, воени и вселенски истражувања и др.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.