супериорност


супериорност
(лат. siperioritas) 1. надмоќност, надмоќ, предност, предимство, превласт
2. фиг. отменост, возвишеност, висока образованост, надуеност, вообразеност
спрот, инфериорност.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • шовинизам — (фр. chauvinisme) најнегативен вид национализам, распалување на национална омраза, преценување на својата нација, потценување на другите нации и народи, пројавување на национална супериорност и исклучивост реакционерна политика на прогонување,… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.