стендбај-аранжман


стендбај-аранжман
(анг. stand-by arrangement) кредит што Меѓународниот монетарен фонд им го дава на одделни земји заради стабилизација на стопанството, но под услов односната земја да води одредена здрава економска политика, за што, при земањето на кредитот, склучува посебна спогодба со Мегународниот монетарен фонд.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.