спутум

спутум
(лат. sputum) плунка што се дава на лабораториски преглед.

Macedonian dictionary. 2013.