солидност


солидност
(лат. soliditas) 1. цврстина, темелност, трајност, сигурност
2. фиг. сериозност, трезвеност, чесност, умереност, храброст, разумност.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • солидност — същ. непоколебимост, непоклатимост, устойчивост, стабилност …   Български синонимен речник

  • бонитет — (лат. bonitas) 1. збир на позитивни вредности на некој субјект (човек, претпријатие) 2. способност за плаќање и давање кредит, солидност во работењето 3. процена на квалитетот на земјиштето …   Macedonian dictionary

  • крепкост — същ. сила, здравина, издръжливост, устойчивост, солидност, якост, твърдост, твърдина, стабилност същ. жизненост, жизнеспособност, бодрост …   Български синонимен речник

  • масивност — същ. плътност, набитост, твърдост същ. здравина, солидност същ. якост …   Български синонимен речник

  • непоклатимост — същ. твърдост, здравина, стабилност същ. непоколебимост, устойчивост, солидност …   Български синонимен речник

  • непоколебимост — същ. устойчивост, твърдост, упоритост, упорство, непреклонност, неотклоняемост, непоклатимост, неотстъпчивост, последователност същ. смелост, решителност, решимост същ. неподвижност, заседналост, постоянство същ. воля, желание, твърдо намерение,… …   Български синонимен речник

  • несъкрушимост — същ. твърдост, устойчивост, солидност, здравина …   Български синонимен речник

  • стабилитет — същ. стабилност, здравина, трайност, солидност, твърдост същ. устойчивост, укрепналост, затвърденост, закрепналост, непоколебимост същ. постоянство …   Български синонимен речник

  • стабилност — същ. стабилитет, здравина, трайност, солидност, твърдост същ. устойчивост, укрепналост, затвърденост, закрепналост, непоколебимост същ. якост същ. неподвижност, неизменност същ. непоклатимост същ. издръжливост, постоянств …   Български синонимен речник

  • твърдост — същ. коравина, твърдина, якост същ. здравина, солидност, сила, устойчивост, стабилност същ. постоянство, непоколебимост, упоритост, непреклонност, неотстъпчивост, самоувереност, смелост, кураж, решителност същ. вещество, материя, плътност същ.… …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.