синоптици


синоптици
(грч. synopsis) мн. авторите на првите три евангелија (Матеј, Марко и Лука)
имаат сличности и совпаѓања во опишувањето на животот на Исус Христос, за разлика од Јовановото евангелие кое се разликува од нив во некои подробности.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.