синехтрија


синехтрија
(грч. syn, echthros непријател) зоол. искористување на едни животни од страна на други животни (на пр., на инсектите што живеат во мравуњаците, па мравите им ги јадат јајцата или ги искористуваат на некој друг начин).

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • симфилија — (грч. syn со, philia пријателство) појава при која некои животни живеат во заедница со други од кои имаат посебна корист (на пр., мравите држат во мравуњаците некои растителни вошки што лачат сокови со кои мравите се хранат, а крокодилите… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.