сепарира


сепарира
(лат. ѕерагаге) оддели/одделува, раздвои/раздвојува, изолира, отстрани/ отстранува.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • гранулатор — (лат. granum) машина за сепарирање на чакал, јаглен и слично според големината на деловите …   Macedonian dictionary

  • сепарација — (лат. separatio) 1. одделување, раздвојување, разделување сепарација на бои комп. кај апликациите како, на пр., корелдро: метод на креирање на слики и графика во боја со генерирање на четири слоеви (филмови) за секоја боја, кои понатаму се… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.