сепарација


сепарација
(лат. separatio) 1. одделување, раздвојување, разделување
сепарација на бои комп. кај апликациите како, на пр., корелдро: метод на креирање на слики и графика во боја со генерирање на четири слоеви (филмови) за секоја боја, кои понатаму се користат за правење на озолитни плочи
2. издвојување на состојки од некоја смеса (на пр., на метал од руда и сл.)
3. постројка во која се врши сепарирање, одвојување на нешто.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.