сенсимонизам


сенсимонизам
учење на францускиот социјалист-утопист Клод-Анри Сен-Симон (1760-1825) и на неговите следбеници
според него, со државата треба да владеат стопанствениците, а не благородништвото и високото чиновништво
општеството треба да се преустрои во духот на начелата на првите христијани, врз основа на производствени задруги, на укинување на личната сопственост и на правото на наследство на средствата за производство во корист на државата.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.