ројалист


ројалист
(фр. royaliste) приврзаник на ројализмот, на монархискиот систем на владеење.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • специјалист — (лат. specialis) 1. стручњак во некоја област 2. лекар што се усовршил во една гранка на медицината (на пр., специјалист за кожни болести итн.) …   Macedonian dictionary

  • антиимперијалист — (грч anti лат Imperium власт, господство) противник на империјализмот …   Macedonian dictionary

  • гласијалист — (фр. glacialist) познавач или проучувач на глечерите …   Macedonian dictionary

  • есенцијалист — приврзаник, поклоник на есенцијализмот …   Macedonian dictionary

  • иматеријалист — (лат. immaterialis) 1. фил. приврзаник на иматеријализмот 2. тој што смета или тврди дека душата е бестелесна …   Macedonian dictionary

  • индустријалист — (фр. industrialiste) приврзаник на индустриализуют …   Macedonian dictionary

  • материјалист — (фр. materialiste) 1. фил. приврзаник на филозофскиот материјализам 2. човек што ги цени само материјалните добра, што се грижи само за својата материјална корист и за своето уживање, егоист …   Macedonian dictionary

  • националсоцијалист — приврзаник на националсоцијализмот, нацист …   Macedonian dictionary

  • социјалист — (лат. socialis општествен) 1. приврзаник, следбеник на социјализмот 2. член на социјалистичка партија …   Macedonian dictionary

  • ултраколонијалист — (лат. ultra, colonia) приврзаник на ултраколонијализмот …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.