родиум


родиум
(лат. rhodium) хем. елемент, атомска тежина 102, 91, реден број 45, хемиски знак Rh
сребреникавобел метал.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • платински — (шп. piatina) што е од платина, односно во врска со платина платински метали мин. ретки метали што се јавуваат измешани со платина (родиум, рутениум, паладиум, осмиум, иридиум) платинско огледало метална плоча обложена со платина …   Macedonian dictionary

  • р — дваесет и прва буква од македонската кирилица и од македонската латиница (r, r) како скратеница: r. = реципе (на лекарски рецепти) rec. = рецензент ref. = референт мат. r = радиус физ. r = ознака за степен на Реомиров термометар хем. Ra = радиум… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.