аграрен протекционизам


аграрен протекционизам
збир на законски и други мерки што ги презема државата заради заштита и развивање на домашното земјоделство (кредитна политика, високи царини или забрана на увозот на земјоделски производи, гарантирани цени итн)

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.