Ардиејци
мн илирско племе по десниот брег на реката Неретва, во 3 век пр н е организирале моќна држава од реката Цетина до реката Војуша во Албанија

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”