Аргонаутика
(грч Argo, nautes) 1. историја на походот на аргонаутите во Колхида што Аполониј од Родос и Валериј Флак ја обработиле како епска песна, 2. аргонаутика фиг голем, долготраен и опасен потфат

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”