пулсира


пулсира
(лат. pulsare) 1. чука бие, отчукува како пулсот, како срцето
2. фиг. се одвива живо, ритмично, се развива правилно (на пр., животот в град).

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • карам да пулсира — словосъч. пулсирам, туптя, бия …   Български синонимен речник

  • бит — (скр. од анг binary digit) комп. 1. бинарен број (1 или 0) со чија помош се претставува кој и да било број во бинарниот броен систем 2. најмала информациска единица што може да се внесе во компјутер и во неговите приклучни елементи (анг. beat… …   Macedonian dictionary

  • пулсар — (анг puls пулсира) асгр. ѕвезда составена од силно магнетизирани неутрони што ротираат многу брзо и чија емисија се карактеризира со серија импулси во правилни временски интервали …   Macedonian dictionary

  • бия — гл. удрям, нанасям удар, побивам, набивам, наплясквам, нацапвам, тупам, блъскам, налагам, бъхтя, думкам, пухам, бухам, дъня, млатя, жуля, натупвам, пердаша, тегля бой, лупам, тепам, натемарявам, шибам, нашибвам, нанасям побой, наблъсквам,… …   Български синонимен речник

  • пулсирам — гл. туптя, бия, тупам гл. карам да пулсира гл. тупкам …   Български синонимен речник

  • туптя — гл. пулсирам, бия, тупкам, щракам гл. карам да пулсира гл. треперя, трепкам, тупам …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.