пужадизам


пужадизам
(по францускиот трговец со хартија Пјер Пужад) радикално движење на ситнобуржоаските елементи во Франција
иако настанало од чисто стопански мотиви, движењето се стреми и кон повисоки политички цели
неговите приврзаници денес ги сметаат за еден вид фашисти.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.