прозопографија


прозопографија
(грч. prosopon лице, graphia пишување) 1. опис на некоја личност, на нејзиниот карактер
2. азбучен список на луѓе што му припаѓаат на еден определен круг.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.