поетски


поетски
(лат. poeticus) 1. што се однесува на поезија
2. што има способност да создава, да изразува поезија
3. проникнат со поезија, поетичен, прекрасен
4. што е со повишена чувствителност, занесен, полн полет.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • поетизација — (фр. poetisation) давање на поетски облик на нешто, говор во поетски стил, идеализација …   Macedonian dictionary

  • романтичен — (фр. romantique) 1. што содржи витешки или поетски дух, поетски убав, живописен, миловиден и пријатен, фантастичен, нестварен, волшебен 2. исполнет со романтика, мечтателно настроен 3. што е во духот на романтизмот романтична школа поетска школа… …   Macedonian dictionary

  • Андромаха — (грч Andromache) мит во старогрчката митологија жена на најголемиот тројански јунак Хектор, главна хероина во многу поетски дела, тип на благородна, но несрекна жена и мајка (мајка на Астијанакс), по смртта на Хектор и падот на Троја станала… …   Macedonian dictionary

  • Лорелај — (гер. Lorelei) 1. многу стрмна карпа на десниот брег на Рајна некогаш била многу опасна за бродарите 2. според митологијата: престојувалиште на истоимената речна самовила, убавица со долга коса, што ги мамела со своето пеење бродарите се додека… …   Macedonian dictionary

  • Хиперборејци — (грч. hyper, boreiaios северен) мн. 1. мит. во старогрчката митологија: народ што живее во мир и изобилство на крајниот север на Европа 2. денес: поетски назив за Скандинавците …   Macedonian dictionary

  • абзац — (гер Absatz) 1. во прозен и поетски текст започнување на нова реченица со нов ред така што првиот ред од таа реченица се вовлекува малку десно, нов пасус, алинеја, 2. цезура (во стихот) …   Macedonian dictionary

  • антимерија — (грч anti, meros дел) 1. рет заменување на еден дел од говорот со друг, 2. поет поетски украс што настанува кога се зема, на пр, именка место придавка …   Macedonian dictionary

  • епиграматологија — (грч. epigramma, logia) 1. збирка натписи 2. збирка епиграми 3. наука за епиграмот како поетски род …   Macedonian dictionary

  • епистолографија — (грч epistole, graphia) вештина на составување на писма и поетски посланија …   Macedonian dictionary

  • инспирација — (лат. inspiratio) 1. биол. вдишување, вовлекување на воздух во белите дробови 2. поттик, одушевување 3. состојба кога уметникот е особено способен за творење, вдахновение поетски занес занесеност 4. творечка замисла, идеја …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.