поентилизам


поентилизам
(фр. point точка) ум. правец во сликарството
настанал во Франција кон крајот на 19. век
место да ги меша боите за да постигне најсилен впечаток на светлина, сликарот ги става една до друга во вид на точки и цртички.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • дивизионизам — (лат. divisio делење) слик. постапка при која на сликарската подлога не се ставаат мешани бои туку сликата се гради со точки и дамки од чиста боја, кои на извесна оддалеченост од сликата ја даваат саканата боја поентилизам …   Macedonian dictionary

  • неоимпресионизам — (грч. neos, лат. impressio) модернистички правец во сликарството што го вовеле француските и белгиските сликари кои (покрај идејата за набљудување на природата) водат сметка и за резултатите од т. н. научно експериментирање неоимпресионистите… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.