поезија


поезија
(грч. poiesis) 1. ритмичен сликовит говор во стихови, поетска уметност
2. сите поетски дела на еден народ, на едно време, на еден поет или на група поети
3. фиг. красота, убавина.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Конески, Блаже — Блаже Конески (Конеский, макед. Блаже Конески; 19 декабря 1921, Небрегово 7 декабря 1993, Скопье) создатель и один из кодификаторов современного македонского литературного языка и известный книжный, культурный и общественный деятель: поэт,… …   Википедия

  • Блаже Конески — (19 декабря 1921, Небрегово 7 декабря 1993, Скопье) создатель и один из кодификаторов современного македонского литературного языка и известный книжный, культурный и общественный деятель: поэт, писатель, эссеист, литературный историк, филолог и… …   Википедия

  • Конески — Конески, Блаже Блаже Конески (Конеский, макед. Блаже Конески; 19 декабря 1921, Небрегово 7 декабря 1993, Скопье) создатель и один из кодификаторов современного македонского литературного языка и известный книжный, культурный и общественный… …   Википедия

  • Конески Б. — Блаже Конески (19 декабря 1921, Небрегово 7 декабря 1993, Скопье) создатель и один из кодификаторов современного македонского литературного языка и известный книжный, культурный и общественный деятель: поэт, писатель, эссеист, литературный… …   Википедия

  • Конески Блаже — Блаже Конески (19 декабря 1921, Небрегово 7 декабря 1993, Скопье) создатель и один из кодификаторов современного македонского литературного языка и известный книжный, культурный и общественный деятель: поэт, писатель, эссеист, литературный… …   Википедия

  • Конеский, Блаже — Блаже Конески (19 декабря 1921, Небрегово 7 декабря 1993, Скопье) создатель и один из кодификаторов современного македонского литературного языка и известный книжный, культурный и общественный деятель: поэт, писатель, эссеист, литературный… …   Википедия

  • поетски — (лат. poeticus) 1. што се однесува на поезија 2. што има способност да создава, да изразува поезија 3. проникнат со поезија, поетичен, прекрасен 4. што е со повишена чувствителност, занесен, полн полет …   Macedonian dictionary

  • Struga Poetry Evenings — (abbreviated SVE, mk. Струшки Вечери на Поезијата, СВП; tr. Struški Večeri na Poezijata , SVP ) is an internationally acclaimed poetry festival held annually in Struga, Republic of Macedonia. During the several decades of its existence, the… …   Wikipedia

  • муза — (грч. Musa) мн. 1. мит. во старогрчката митологија: божица, заштитница на некоја уметност, секоја од деветте ќерки на Зевс и Мнемозина (Калиопа, заштитница на епската поезија и елегиите Уранија, заштитница на астрономијата Полихимнија, заштитница …   Macedonian dictionary

  • поетичен — лат. 1. што содржи поезија 2. што е склон кон поезија, што има поетска душа …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.