пеленгира


пеленгира
(хол.) 1. мор. го одредува аголот меѓу правецот на иглата на компасот и правецот на видливиот предмет
2. го одредува со радиопеленгатор местото каде што се наоѓа емисионата радиостаница
3. го одредува местото на изворот на звуци со помош на апарат за фаќање на звуци.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • радиопеленгатор — (лат. radium, хол. peiling) хол. апарат за пеленгирање со помош на електромагнетни бранови радиогониометар …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.